Kancelaria oferuje Państwu profesjonalne usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych oraz ich przeglądu, jak również doradztwo z zakresu finansów, podatków i rachunkowości, systemów kontroli wewnętrznej.

W szczególności Kancelaria oferuje:
• badanie sprawozdań finansowych, przegląd ksiąg i sprawozdań finansowych,
• usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
• wykonywanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych,
• doradztwo podatkowe,
• usługi atestacyjne (MSRF 100),
• badanie planu połączeń, podziału i przekształcenia,
• badanie sprawozdania założycieli,
• doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
• prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

w zakresie audytu podatkowego:
• bieżący nadzór nad prawidłowością rozliczeń z budżetem,
• sporządzanie odwołań od decyzji skarbowych,
• doradztwo w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty na świadczone przez Kancelarię usługi, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Informacje w ten sposób uzyskane pozwolą na przygotowanie oferty. Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe. Gwarantujemy, że informacje od Państwa uzyskane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów sporządzenia oferty.