Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

Ulica, nr domu

Miasto, kod pocztowy

Telefon*

e-mail*

Przychody netto ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Wynik finansowy netto

Suma bilansowa

Liczba zatrudnionych w okresie

Liczba dokumentów w miesiącu